ЗА НАС                                 

080 ООД е проектантско бюро с разширен профил на дейност в областта на инвестиционното проектиране и планиране, архитектурата, дизайна, комплексното проектиране, регенерацията и конверсия на съществуващи сгради, енергийната ефективност и системите интелигентен дом. Ние се реализираме в сферите, в които сме най-конкурентни, като същевременно предлагаме на нашите клиенти удобството да ни изберат за надежден бизнес партньор в изпълнението на разнообразни стопански дейности и услуги. С оглед на амбициите и потенциала сме си поставили за цел да разширяваме обхвата на дейност, едновременно с това да развиваме и усъвършенстваме вече утвърдените си позиции.

За високото качество на изпълнение и реализация на нашите продукти и услуги отговаря екип от изявени архитекти, инженери, дизайнери, консултанти, икономисти и надеждна партньорска структура от подизпьлнители и фирми, чиято дейност ни съпътства или допълва. Ефективното управление и контрол на изпълнението на услугите и продукцията ни се осъществява от няколко ръководители, отговарящи по направленията на основните ни дейности:

            д-р арх. Игор Христов
                р-л проектантско бюро, управител на 080 ООД   

                [вижте повече за арх. Христов]

            инж. Роман Петров
                р-л отдел “Иновации” и програма “Интелигентен дом”
© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.