© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.
  • ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОФОНДОВЕ, ОПЕРАТИВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
  • ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ И СТАНОВИЩА
Изготвяме технически експертизи и професионални становища към проблемни, изостанали, замразени и заварени инвестиционни проекти за нуждите на инвеститори, или които да послужат пред финансови, местни, държавни или европейски институции.
Изготвяме пълна документация за участие за финансиране по приоритетните оси на Програмата за развитие на селските райони и други оперативни и европейски програми. Можем да изработим, както цялостната документация, така и тази по архитектурно-строителната част (архитектурно заснемане; заснемане на технически инсталации; изготвяне на инвестиционен проект, съобразен с целите и обхвата на участие; изготвяне на количествени и количествено-стойностни сметки и опис на строително-монтажните работи, проект за енергийна ефективност или енергийно обследване).
  • ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТИТЕ НА АРХИТЕКТУРАТА, ДИЗАЙНА, ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ, ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ, ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, СТРОИТЕЛСТВОТО И НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
080 ООД извършва инвестиционни, финансови и административно-правни консултации и изготвяне на документация, анализи, експертизи и становища в областта на инвестиционното проектиране и нейните периферии: