© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.
080 ООД разработва и внедрява за Вас иновативни технологии по поръчка или свои готови решения. В съответствие със съвременните тенденции в интегрирането на архитектура и електроника, 080 ООД предлага:
  • ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Комплексни решения за повишаване и управление на енергийната ефективност на промишлени, административни, офис или жилищни сгради и помещения.
  • ПРИЛАГАНЕ НА НАЙ-НОВОТО И НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО В ПРОЕКТИТЕ, РАЗРАБОТВАНИ ЗА ВАС
080 ООД развива своята дейност на базата на собствени иновативни решения в съчетание с прилагането на световния опит и съвременни технологии, което е залог за успех и предимство пред конкурентите.
  • СТАНЕТЕ СОБСТВЕНИК НА ВАШИТЕ НАУЧНИ И ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ
080 ООД ще окаже решаващ принос във формулирането на всяка Ваша идея, на нейното последващо оформяне и заявяване пред компетентните органи. Това е най-добрият начин да станете собственик на своите открития и те да ви носят полза. Не оставяйте друг да използва Вашия интелект и не забравяйте, че и други търсят решение, което Вие вече сте открили. Признанието и ползите са за този, който пръв заяви и публикува своята идея. Потърсете ни Вие, изпреварете другите.
  • СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ, НАБЛЮДЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИС, ДОМ, ВИЛА (ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ)
Известно е, че важните неща за благоразумния човек се степенуват в следния ред - безопасност, развлечения, себеутвърждаване. С нашата концепция за Интелегентен дом Вие получавате всичко това наведнъж.
Съчетанието на автоматика, телеконтрол и изкуствен интелект е иновационна технология на бъдещето, която ние Ви даваме днес. Потърсете ни, за да създадем Вашия нов свят. Предлагаме решения за офиси, жилища, еднофамилни къщи и вили.
080 ООД изгражда своята стратегия за решаване на все по-важния и неотложен проблем с повишаване на енергийната ефективност на Вашата сграда или помещения, не на базата на отделни замени на дограма и лепене на стиропор, а на базата на добре обмислен проект с цялостна и дълготрайна полза.
За нас енергоефективен обект - това е съвкупност от технологии, грамотното използване на които води до икономии на Вашите пари за енергия над 60% (теоритично и до 100%). Това не е фантазия, а реалност, в която колкото по-рано я направим ние, толкова по-добре и по-дълго време ще живеете Вие.
Разработваме проекти за всякакъв вид сгради.