ПАРТНЬОРИ                        

Ние изграждаме продуктивни бизнес взимоотношения с компании и специалисти в областтите на инвестиционното проектиране, строителството, обзавеждането, дизайна, електрониката, издателската дейност и тяхните периферии. За 080 ООД е от определящо значение да бъде част от една добре функционираща и добронамерена партньорска мрежа, в която нашето място може да бъде както на подизпълнител и доставчик на услуги и продукти, така и обратно.

Ако желаете да станете партньор на 080 ООД, моля осъществете контакт с нас или изпратете Вашата оферта на адрес: office@0-8-0.eu
© Copyright 2012-2013 080 Ltd Some rights reserved Design by 080 Ltd.